Spora başlamadan önce ısınmanın önemi

İstmasaj Spa Masaj uygulamaları hakkında yapılan değerlendirmeler de Sporcular, antrenman veya müsabaka ısınması öncesi yapılan spor Spa Masajlarının futbolcularda bazı performans değerlerine etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Yapılan Çalışma neticesinde; Ç.O.M Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük Eğitimi Bölümü Futbol Uzmanlık dalında eğitim gören ve aktif olarak amatör kulüplerde futbol oynamakta olan, gönüllü toplam on bir erkek öğrenci üzerinde yapılmıştır. Bu değerlendirmelere katılan öğrencilerin ilk olarak, ısınma öncesi spa masaj yapılmadan Kalp atım hızı (KAH), sistolik ve diastolik basınç, dikey sıçrama, esneklik ve 10x5m. Mekik sprint testi değerleri alınmıştır. Aynı gün içerisinde katılımcılara ısınma öncesi spa masaj uygulamaları yapılarak bu değerleri alınıp aromatik masajsız değerleri ile karşılaştırılmıştır.

aroma terapi masaj uluslar arası masaj internasyonel masaj google masaj hot mail masaj twitter masaj

istanbul masaj salonu

Yapılan karşılaştırma neticesinde katılımcıların test sonuçlarındaki değerlerinin istatistiksel analizi SPSS 15,0 sürümü kullanılarak yapılmıştır. Futbolcuların İsveç masaj uygulaması yapılmadan alınan değerleri ile tai masajı yapıldıktan sonraki değerleri Wilcoxon testi ile karşılaştırılarak (p< 0.05) değeri anlamlı olarak kabul edilmiştir. Katılımcıların bedensel ölçümlerinin ortalaması; 22.90 ± 2.33 yıl yaş, 172,80 ± 6.16 cm boy uzunluğu, 69.29 ± 5.59 kg vücut ağırlığı ve 22.87 ± 1.86 BKİ şeklindedir. Katılımcıların masajlı ve masaj uygulamasız fiziksel performans değerlerin karşılaştırıldığı analiz sonucunda; Dikey zıplama ve elastikiyet değerlerinde anlamlı değişiklikler olduğu görülmüştür. Netice itibari ile futbolcularda ve dolayısıyla sporcular da antrenman veya müsabaka ısınmasından önce yapılan lokal spor masaj uygulamaları, dikey zıplamayı negatif yönde etkilerken, esnekliği pozitif yönde etkilediği görülmektedir. İstmasaj Spa Masaj uygulamalarının fizyolojik değerlere olan etkisi istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. Konu ile ilgili benzer çalışmaların sayıca artırılarak daha fazla katılımcılar üzerinde çalışılması ile masaj uygulamalarının etkileri daha da belirginleşeceği öngörülmektedir.

Leave a Reply