Teknolojik araçlar ve masaj uygulamaları

İstanbul masaj spa merkezi, Teknoloji büyülü bir kavramdır ve bu kavram ile masaj etkisini birleştirmek yeniden doğmak anlamına gelebilir. Fakat geçmişten günümüze sadece amaca ulaşmak için kullanılan bir araç olarak kullanılmıştır. Aradığımız şeye değil, şeyleri nasıl aradığımıza tekabül eder. Kelime kökeni Yunanca techne ve mass olmakla birlikte sözcük hakikati güzellikte öne çıkartmak anlamına gelir. Terapist Zanaatkar veya masözlerin aletlerle yeteneklerini arttırması da techne olarak ifade edilir. İstanbul masaj İnsanın doğası gereği durmadan yeni aletler icat edip geliştirmekte olması sebebiyle Yunan terapistler mass yani masaj kavramını insana addetmişlerdir Ancak günümüzde teknolojinin araç olarak kullanıldığı bazı durumun tersine bir ilerleyiş söz konusudur. İnsan, ilerleme gayreti ile birlikte giderek doğadan özgürleşmekte ve kopmakta aynı zamanda kendini özgürleştiren teknoloji ve masaj teknikleri tarafından evcilleştirilmektedir İstanbul masaj terapistlerinin de ortaya koyduğu gibi “araçlarımızı (aletlerimizi) biz şekillendiririz ve karşılığında onlar bizi rahtlatır geçnleştirir” Sibernetik bir perspektiften bakıldığında da teknolojik masaj gereçleri vücudumuzun bir uzantısıdır.

avrupa yakası masaj masöz istanbul anadolu yakası masaj google masaj hotmail masaj yahoo masaj internasyonel masaj salonu yeni masöz terapist

istanbul spa masaj hamam salonu

Öyle ki işlevsel olarak insan organizmasından daha karmaşık bir yapıya sahip olan teknolojik masaj cihazları terapistlere kafa tutan, üstünlük taslayan ve onları egemenliği altına almaya çalışan bir kavram haline gelmektedir. Eski çağlardan günümüze kadar süregelen farklı bakış açısıyla “makineler ve dil yetisi insan vücudunun organik bir parçası olmakla yükümlü ideal doğal (mekanik anlamda) aracılar ve araçlar, uzantılar ve medya medyatörler olarak değerlendirilmişlerdir” Avrupa Yakası Masaj Bu akılcı bakış açısı ile bakılacak olursa bizatihi vücudun kendisi ihtiyacı olan masaj uygulamasını bir araçtan tedarik etmekten öteye gidememektedir. “Bedene, belleğe ve anlığa eklemlenen harici bir ek olarak teknolojik gereçler, insanın bütünsel yapısıyla tümleşik bir hal almaktadır” Aynı zamanda dünya geneli kullanılan masaj teknikleri, bireyin kendini baştan yaratma arzusunun normalleştiği ve sıradanlaştığı bir yönteme sürüklemektedir. Bu etkilerin örneklerine günümüzde rastlanmaya başlanmıştır. Güney Kore’nin başkenti Seul’de bireylerin vücudunu baştan yaratma arzusu mahrem sayılmamaktadır. Bölgede yeni bir ben yaratımının hem materyal hem de sanal dünyada teşvik ve teşhirinin gerekliliği varsayımı geçerlidir ve bu yüzden hiç olmadık masaj teknikleri uygulamaya başlamışlardır…

Leave a Reply